X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Merhaba,

 .net core ile proje geliştirenler linux üzerinde projelerini çalıştırabilirler. bunun için yapmaları gerekenleri sıfırdan anlatıyorum.

Öncelikle bir fiziksel ya da sanal sunucunuz olmalı ve ssh yetkiniz bulunmalı. Ucuz VDS cünkü tüm işlemleri ssh ile yapağız.
ilk olarak dosyarımızı yöneteceğimiz ve ssh komutlarını kullanabileceğimiz [b]WinSCP[/b] programını kuralım.
https://winscp.net/eng/download.php kurulumdan sonra asağıdaki resimde gösterdiğim alanları doldurup bağlanalım.


sonrasında ssh komuttunu acarak asağıdaki kodları tek tek sıra ile uygulayalım. ilk olarak sunucumuzu en son güncellemeye alalım (ben ubuntu üzerinde kuracağım.)

root girişi yaptıktan sonra kodları sırasıyla uygulayalım
[b]apt-get update[/b]”, “[b]apt-get upgrade[/b]” bu komutlar sistemi güncelleyecek biraz uzun sürebilir sonrasında
https://dotnet.microsoft.com/download/linux-package-manager/rhel/sdk-current buraya gidip aspnet paketini sırasıyla kendi işletim sistemimize göre kuralım ben ubuntu 16.04 üzerinde kuracağım ve ona göre komutlar yollayacağım. asağıdaki komut paketi tanıtıyoruz. ikinci satırdaki ilede kurulumu yapıyoruz.

Kod :

wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/16.04/packages-microsoft-prod.deb

sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb

Sonrasında asağıdaki komutları sırasıyla yapıyoruz.


Kod :

sudo apt-get install apt-transport-https
sudo apt-get update
sudo apt-get install dotnet-sdk-2.2

tamamlanınca artık linuxumuz asp.net core çalıştırabilecek duruma geliyor. şimdi
[b]Asp Net Core Projemizi nasıl yayına alacağız buna bakalım.[/b]


[b]ilk olarak asağıdaki komutla modülümüzü etkinlestiriyoruz.
[/b]

Kod :

a2enmod proxy proxy_http proxy_html

 


Bir yapılandırma dosyası oluşturmamız gerekecek her proje için ayrı ayrı bunun için aşağıdaki komutu kullanın


Kod :

sudo nano /etc/apache2/conf-enabled/aspnetcoredemo.conf

Bu, yapılandırma dosyasının içeriğini asağıdaki verdiğim kodları yapıştırın ve ctrl+x yes ve enter ile kaydedin. bu içerik sizin yayın yapacağınız portu tanımlıyor. 80 portunda biz bu projeyi cağıracağız demek


Kod :

 

ProxyPreserveHost On

ProxyPass / http://127.0.0.1:5000/

ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:5000/

ErrorLog /var/log/apache2/aspnetcoredemo-error.log

CustomLog /var/log/apache2/aspnetcodedemo-access.log common


Şimdi asağıdaki komutu kullarak apache yi yeniden başlatalım.


Kod :

sudo service apache2 restart

Apache artık http://127.0.0.1:5000 adresindeki Kestrel’de çalışan ASP.NET Core uygulamasına http: // localhost: 80’e yapılan istekleri iletmek üzere yapılandırılmıştır

sıra artık Asp net projesi oluşturup yayına almak bunun için asağıdaki komutları sırasıyla çalışıtın komutlar yeni bir klasör oluşturmak sonrasında yeni bir asp projesi ni o klasöre kurmak içindir


Kod :

mkdir aspnetcoredemo

cd aspnetcoredemo/

dotnet new mvc

şimdiden oluşturduğumuz aspnet core projemizi yayına alıp ilgili klasöre kopyalamak bunun için yine asağıdaki kodu kullanalım


Kod :

dotnet publish

sudo cp -a ~/aspnetcoredemo/bin/Debug/netcoreapp2.0/publish/ /var/aspnetcoredemo/

Bitmedi! sıra bu projemize run demek. yani çalıştıracağız bunun için bir yapılandırma dosyası oluşturuyoruz.


Kod :

sudo nano /etc/systemd/system/kestrel-aspnetcoredemo.service
Sonra bu yapılandırma dosyasının içine asağıdaki kodu yapıştırıyoruz. yine ctrl X yes ve enterle kaydediyoruz.

Kod :

[Unit]

Description=Example ASP .NET Web Application running on Ubuntu 16.04

[Service]

WorkingDirectory=/var/aspnetcoredemo

ExecStart=/usr/bin/dotnet /var/aspnetcoredemo/aspnetcoredemo.dll

Restart=always

RestartSec=10

SyslogIdentifier=dotnet-demo

User=www-data

Environment=ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Bu servis dosyasını kaydettik ve artık çalıştırmamız gerekiyor bunun içinde asağıdaki kodları yollayalım.


Kod :

sudo systemctl enable kestrel-aspnetcoredemo.service

sudo systemctl start kestrel-aspnetcoredemo.service

[b]Artık projemizi hazır. direkt var var/aspnetcoredemo/ klasöründe demo bir projemiz yayında bunu isterseniz baska bir proje içine atarak yukarıdaki komuttaki dll i (/usr/bin/dotnet /var/aspnetcoredemo/aspnetcoredemo.dll) kendi projenizin uzantısına göre yayına alabilirsiniz.
[/b]

Sizinde böyle hazır corenet hazır sunucunuz olsun isterseniz. sitemizden sipariş vererek destek talebi açıp snet core site kurmak istiyorum diyebiirsiniz. vds paketlerimiz için TIKLAYINIZ.

İyi Çalışmalar..

Top